Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

Mamy przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do Gospodarstwa Agroturystycznego „NA GÓRCE” prowadzonego przez Joann? i Andrzeja Cycak.

Gospodarstwo mie?ci si? w malowniczej miejscowo?ci Myczkowce oferuj?cej pi?kno i bogactwo bieszczadzkiej natury.

Oferujemy swoj? go?cinno?? i zapewniamy wypoczynek w bliskim kontakcie z przyrod?, w ciszy i spokoju, z dala od zgie?ku miasta. Górskie krajobrazy, bujne lasy, czyste powietrze i szmer potoków zapewni? Pa?stwu wypoczynek w przyjemnej atmosferze.

W naszym gospodarstwie ka?dy znajdzie co? dla siebie. Zapraszamy rodziny z dzie?mi, mi?o?ników w?dkowania, pasjonatów pieszych w?drówek, osoby lubi?ce aktywnie sp?dza? czas, jak i zwolenników s?odkiego lenistwa.

Dok?adamy stara?, aby zapewni? Pa?stwu niezapomniane wra?enia podczas pobytu. Jedn? z naszych atrakcji s? egzotyczne zwierz?ta mieszkaj?ce w naszym gospodarstwie oraz s?siedztwo lasu.

Gospodarstwo Agroturystyczne ''Na Górce''

Myczkowce 110a

38-623 Uherce Mineralne

ZAPRASZAMY !