Przez Myczkowce prowadzi sieć szlaków spacerowych i ścieżek przyrodniczych. Główna atrakcją stanowi Jezioro Myczkowieckie o powierzchni 2 km kw. powstałe przez budowę zapory wodnej na rzece San. Nad jeziorem roztacza się krajobrazowo-leśny rezerwat przyrody Koziniec położony na południowym stoku Kozińca (521 m).

Ochronie zostały poddane szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca wraz z rzadkimi gatunkami roślin. Przełom Sanu w Zwierzyniu na stoku Grodziska (556 m) i Nad Jeziorem Myczkowieckim na stoku Berda (577 m) to pozostałe dwa nowe rezerwaty przyrody. Żółty szlak spacerowy prowadzi do pomnika przyrody Skałki Myczkowieckie. To unikalna ściana skalna o długości 600 m i wysokości 69 m. Mieści w sobie punkt widokowy, z którego roztacza się panorama całej okolicy.

W pobliżu elektrowni znajduje sia „cudowne źródełko” z mineralna woda lecznicza. Miłośników koni z pewnościa zainteresuje stadnina Eden z krytą ujeżdzalnia mieszcząca się przy ośrodku Caritas. W odległości 2 km znajduje się jedyny w Polsce faunistyczny rezerwat przyrody Bobry w Uhercach.

W krajobrazie Myczkowiec odnaleść możemy zabytkową murowaną grekokatolicką cerkiew fil. p.w. św. Jerzego z lat 1910-12 oraz rzymskokatolicki kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1979 r. Ponadto pamiątkę historyczna stanowi zabytkowy kamienny spichlerz z pierwszej połowy XVII w.

W ośrodku Caritas otworzone zostało Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie na powierzchni 1 ha znajduje się 140 makiet cerkwi greckokatolickich, prawosławnych i kościołów rzymskokatolickich powstałych na Terenia południowo-wschodniej Polski, Ukrainy i Słowacji. Miniatury prezentują świątynie, które utrzymały się do dziś, jak i te już nieistniejące. Spacer po tym niezwykłym parku jest możliwożcią bliższego poznania kultury religijnej takich narodowości jak: Pogórzanie, Zamieszańcy, Łemkowie, Łemkowie słowaccy, Grupa Polsko-Ruska, Dolinianie, Teren mieszany, Bojkowie i Bojkowie ukraińscy.