Przez Myczkowce prowadzi sieć szlaków spacerowych i Å›cieżek przyrodniczych. GÅ‚ówna atrakcjÄ… stanowi Jezioro Myczkowieckie o powierzchni 2 km kw. powstaÅ‚e przez budowÄ™ zapory wodnej na rzece San. Nad jeziorem roztacza siÄ™ krajobrazowo-leÅ›ny rezerwat przyrody Koziniec poÅ‚ożony na poÅ‚udniowym stoku KoziÅ„ca (521 m).

Ochronie zostaÅ‚y poddane szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca wraz z rzadkimi gatunkami roÅ›lin. PrzeÅ‚om Sanu w Zwierzyniu na stoku Grodziska (556 m) i Nad Jeziorem Myczkowieckim na stoku Berda (577 m) to pozostaÅ‚e dwa nowe rezerwaty przyrody. Å»óÅ‚ty szlak spacerowy prowadzi do pomnika przyrody SkaÅ‚ki Myczkowieckie. To unikalna Å›ciana skalna o dÅ‚ugoÅ›ci 600 m i wysokoÅ›ci 69 m. MieÅ›ci w sobie punkt widokowy, z którego roztacza siÄ™ panorama caÅ‚ej okolicy.

W pobliżu elektrowni znajduje sia „cudowne źródeÅ‚ko” z mineralna woda lecznicza. MiÅ‚oÅ›ników koni z pewnoÅ›cia zainteresuje stadnina Eden z krytÄ… ujeżdzalnia mieszczÄ…ca siÄ™ przy oÅ›rodku Caritas. W odlegÅ‚oÅ›ci 2 km znajduje siÄ™ jedyny w Polsce faunistyczny rezerwat przyrody Bobry w Uhercach.

W krajobrazie Myczkowiec odnaleść możemy zabytkowÄ… murowanÄ… grekokatolickÄ… cerkiew fil. p.w. Å›w. Jerzego z lat 1910-12 oraz rzymskokatolicki koÅ›cióÅ‚ parafialny p.w. Matki Boskiej CzÄ™stochowskiej z 1979 r. Ponadto pamiÄ…tkÄ™ historyczna stanowi zabytkowy kamienny spichlerz z pierwszej poÅ‚owy XVII w.

W oÅ›rodku Caritas otworzone zostaÅ‚o Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie na powierzchni 1 ha znajduje siÄ™ 140 makiet cerkwi greckokatolickich, prawosÅ‚awnych i koÅ›cioÅ‚ów rzymskokatolickich powstaÅ‚ych na Terenia poÅ‚udniowo-wschodniej Polski, Ukrainy i SÅ‚owacji. Miniatury prezentujÄ… Å›wiÄ…tynie, które utrzymaÅ‚y siÄ™ do dziÅ›, jak i te już nieistniejÄ…ce. Spacer po tym niezwykÅ‚ym parku jest możliwożciÄ… bliższego poznania kultury religijnej takich narodowoÅ›ci jak: Pogórzanie, ZamieszaÅ„cy, Łemkowie, Łemkowie sÅ‚owaccy, Grupa Polsko-Ruska, Dolinianie, Teren mieszany, Bojkowie i Bojkowie ukraiÅ„scy.