Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

DLA W?DKARZY

Dla mi?o?ników w?dkowania przygotowali?my 3 stawy rybne.

 

Nasze ?owiska zosta?y zarybione takimi gatunkami jak: - pstr?g t?czowy, karp, p?otki
Oferujemy mo?liwo?? wypo?yczenia sprz?tu w?dkarskiego.
Op?ata za z?owion? ryb? wg cennika sezonowego.

Wokó? stawów znajduj? si? ?cie?ki spacerowe o?wietlone noc?.