Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

Wypoczynek dla dzieci

Do naszego gospodarstwa zapraszamy rodziny z dzie?mi. Dla najm?odszych przygotowali?my szczególne atrakcje, które umil? pobyt i nie pozwol? na nud?.

Oferujemy:
Dwa place zabaw z hu?tawkami, zje?d?alniami, piaskownic?, trampolin?.

Mini zoo daje mo?liwo?? bliskiego kontaktu z egzotycznymi zwierz?tami, które mieszkaj? w naszym gospodarstwie. To m.in.: strusie, kucyki holenderskie, g?si, króliki, paw, kozy, ba?anty, pies.

Codziennie w godz. 17 – 18 organizujemy przeja?d?ki na kucykach dla najm?odszych.

?wietlica w której znajduje si? stó? do bilardowy, tenis sto?owy i pi?karzyki zapewni rozrywk? w deszczowe dni dzieciom i rodzicom.

Boisko do siatkówki i koszykówki da mo?liwo?? aktywnego wypoczynku w grupie rówie?ników. Teren naszego gospodarstwa jest du?y, ogrodzony i poro?ni?ty traw? co daje wiele mo?liwo?ci bezpiecznej zabawy dla Pa?stwa dzieci w ka?dym wieku.