Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

O nas

Nasze gospodarstwo po?o?one jest w malowniczej miejscowo?ci Myczkowce. To jedna z najstarszych bieszczadzkich wsi mieszcz?ca si? w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Solina.

Ta niewielka miejscowo?? wypoczynkowa s?ynie z Jeziora Myczkowieckiego powsta?ego dzi?ki budowie zapory wodnej na rzece San. Liczne atrakcje turystyczne ca?ej okolicy zapewniaj? wypoczynek dla cia?a i ducha o ka?dej porze roku.

Do Pa?stwa dyspozycji pozostawiamy osobny dom podzielony na dwa oddzielne segmenty. Ka?da z cz??ci posiada w pe?ni wyposa?ona kuchni? do przygotowywania posi?ków. Ponadto, w jednej z cz??ci znajduje si? kominek, który uprzyjemni czas wieczorami. W naszym gospodarstwie znajduje si? tak?e 5 domków letniskowych z dwoma poziomami dla 4-5 osób.

Dodatkowymi atrakcjami s? dwa place zabaw dla dzieci, mini zoo z egzotycznymi zwierz?tami, trzy stawy rybne, ?cie?ki spacerowe, zadaszona altana z miejscem na ognisko, grill oraz boisko do siatkówki i koszykówki.

Oferujemy równie? sal? do gier ze sto?em bilardowym, sto?em do tenisa i pi?karzyki, która jest dodatkow? atrakcj? szczególnie w deszczowe dni.

Nasze gospodarstwo bierze udzia? w licznych konkursach i mo?e pochwali? si? zdobyciem dwóch nagród:

II Nagroda Dyrektora Generalnych Lasów Pa?stwowych w XI Ogólnopolskim Konkursie Agro-eko-turystycznym „Zielone Lato 2004”

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Agro-eko

-turystycznym „Zielone Lato 2004”