Licznik odwiedzin

monitoring pozycji

Mini zoo

Jedn? z g?ównych atrakcji naszego gospodarstwa jest Mini Zoo. W zagrodach mog? Pa?stwo zobaczy? ptaki i zwierz?ta domowe oraz egzotyczne. Dajemy mo?liwo?? podgl?dania i bliskiego kontaktu z takimi zwierz?tami jak:

-strusie,

-kucyki holenderskie,

-g?si,

-króliki,

-paw,

-kozy,

-ba?anty,

-pies.

Wszystkie zwierzaki s? ?agodne i przyja?nie nastawione do ludzi. Przebywanie z nimi zapewni niezapomniane wra?enia zw?aszcza dla naszych najm?odszych Go?ci, a wspólne zdj?cia b?d? wspania?? pami?tk? z wakacji.

Dodatkowo, codziennie w godz. 17 – 18 organizujemy przeja?d?ki na kucykach dla najm?odszych.